இரயில்

என் கையசைப்பு
உணர்ச்சியில்லாமல்
ஓடிக்கொண்டிருக்கும்
அந்த மனிதர்களுக்கானதல்ல;
என்னைக் கடக்கும்போதெல்லாம்
மறக்காமல்
உற்சாகமாய் கூவிச் செல்லும்
அந்த இரயிலுக்கானது!

– ப்ரியன்.

Reader Comments

  1. ப்ரியன்

    நன்றி அநானிமஸ் பெயருடன் இட்டால் மகிழ்ச்சி

  2. ப்ரியன்

    🙂 வருகைக்கும் விமர்சனத்திற்கும் நன்றி தேவ்

  3. தேவ் | Dev

    ம்ம்… அடுத்த முறை ரயில் கடக்கையில் இந்த கவிதைக் கட்டாயம் நினைவு வரும்.

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/