ஆயிரம் ஜென்மங்களின் சாபங்கள் – 30

உனை பார்த்த அந்த நாளில்; மனதில் 21 சென்டி மீட்டர் மழை பெய்து ஓய்ந்தது! – ப்ரியன்

ஆயிரம் ஜென்மங்களின் சாபங்கள் – 29

நம் கண் சீண்டல்களின் கால இடைவெளியில் ஒரு யுகம் கடந்து போகிறது. – ப்ரியன்.

ஆயிரம் ஜென்மங்களின் சாபங்கள் – 28

என் எழுத்துக்கள் உன் இதழோர ஒற்றை மச்சப்புள்ளியில் துவங்கி அதே மச்சப்புள்ளியில் முடிந்து போகிறது. – ப்ரியன்

ஆயிரம் ஜென்மங்களின் சாபங்கள் – 27

  உனக்கான காத்திருப்பில் மஞ்சள் அலகு பறவையொன்று சிந்திச்சென்ற எச்சத்திலிருந்து துளிர் விடத்தொடங்குகிறதொரு சிறு வனம்; அவ்வனத்தில் நான் தொலைந்திடும் முன் வந்துவிடு! – ப்ரியன்.