ஆயிரம் ஜென்மங்களின் சாபங்கள் – 30

உனை பார்த்த
அந்த நாளில்;
மனதில்
21 சென்டி மீட்டர்
மழை பெய்து ஒய்ந்தது!

– ப்ரியன்