தொட்டனைத்துாறும்
மணற்கேணி;
கட்டியணைத்தூறும்
காதல்.

– ப்ரியன்.

« »