ஆயிரம் ஜென்மங்களின் சாபங்கள் – 22

 

தொட்டனைத்துாறும்
மணற்கேணி;
கட்டியணைத்தூறும்
காதல்.

– ப்ரியன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.