உயிர்ச் சிதறல்

உன்னுடனான
முதல் சந்திப்பில்
ரோசாவின்
இதழ் இதழாய்
சிதறிய என்னை;
என் உயிரை!

வெகுநாள் செலவில்
பொறுக்கிப் பொறுக்கி
சேர்த்து
ஒட்டிக் கொண்டிருந்தேன்!

எதிப்பாரா திசையிலிருந்து
வரும் புயல் போல்
எட்டிப் பார்த்து
புன்முறுவல் சிந்தி
ஒரு வினாடியில்
மீண்டும்
சிதறடித்துச் செல்கிறாய்!

மீண்டும் உயிர் இதழ்
தேடி சேர்க்கவோ;
சிதறவோ என்னால்
இயலாது!

சிதறடித்தலுடன்
சேர்த்தலையும்
இனி,
நீயே கவனித்துக் கொள்!

– ப்ரியன்.

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/