வேப்பம் பூக்கள்

தென்றலுக்குக் கூட
ஏராளமான பூக்களை
அள்ளி உதிர்க்கிறது
அவ்வேப்பமரம்!

என்றாலும்,
சிலப்பூக்களையாவது
காய்க்கவும் பழுக்கவும்
செய்கிறது அதுவே!

– ப்ரியன்.

Reader Comments

  1. யாத்திரீகன்

    ப்ரியன், கொஞ்சம் உங்களுக்கிருக்கும் இந்த விட்டகொற தொட்டகொறயப்பாருங்க…

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/