சுடுகாடு

பகலிலும் அலறும் ஆந்தை
கள்ளிச் செடி
காய்ந்த சருகு – அதில்
சரசரவென ஓடி ஒளியும் பாம்பு
மண்ணெண்ய் வாசத்துடன்
குபுகுபுவென எரியும் சவத்தீ!
சுழன்று அடிக்கும் காற்றில்
கனன்று பறக்கும் சாம்பல்
கால் இடறும் எலும்புகள்,
அடையாளங்களோடு
பிணம் காத்து
உக்காந்து இருக்கு சுடுகாடு
ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாய்!

– ப்ரியன்.

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/