ஆதி ‘முகம்’!

உலக மாற்றங்களின் வேகங்கள் ஏதும் இன்னும் அதிகம் பாதிப்பை உண்டாக்காத கிராமம் சென்றபோது படம்பிடித்த ஆதிவாசி குழந்தையின் படமொன்று!

Reader Comments

  1. பரணீ

    ப்ரியன் , இது ஆனைகட்டியில் வசிக்கும் குழந்தையா ?

  2. அருட்பெருங்கோ

    போலியாய்க் கூட அந்தப் பெண்ணால் புன்னகைக்க முடியவில்லையா?

    கவிஞர் , ஒளி ஓவியர் அவதாரம் எடுத்தது ஏனோ? 😉

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/