காதலில் தத்தளித்தல்

அவள் விழியில்
விழுந்து தத்தளிப்பவன்
என்னைக்
காப்பாற்றுவது போல் காப்பாற்றி
மீண்டும் அவள் விழியில் தள்ளி
தத்தளிப்பதை
மெல்ல அமர்ந்து பார்த்து
இரசிக்கிறது காதல்!

– ப்ரியன்.

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/