மனம் உறை பறவை – 01

மழைத்துளி சேகரிக்கும்
மழலையாக நின்
நினைவுகளை கோர்க்கிறேன்

மன இடுக்கில் வழிந்து
நனைக்கின்றன
அதே பழைய பரவசத்தோடு.

– ப்ரியன்.

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/