முதல் பூ

வெள்ளை
மஞ்சள்
சிவப்பு
வர்ணங்களில் பல
பரவி கிடக்க…
எது வேண்டும்?
கேட்டபடி கசங்கியதை
தலையில் கட்டப் பார்க்கும்
கடைக்காரனைத் தட்டி;
சிவப்பில் விரிந்தும் விரியாததுமாய்
கண்சிமிட்டும் ஒன்றை தேர்ந்து;
மஞ்சள் அழகாயிருக்கும்
வியாபார தந்திரம் தவிர்த்து;
ஒன்றா?பூங்கொத்தா?
தொன தொனப்பை துட்சமாக்கி;
கையடக்கமாய் கத்தரித்து
தரச் சொல்லுகையில்
ரூபாய் எட்டு ஆகும் பரவாயில்லையா?
பத்தாய் கையில் திணித்து
பந்தாய் அவன் ஓடுகையில்
நிதானித்து நின்று கொஞ்சம் சிரித்து வந்தேன்.

அன்றும்,
உனக்கான முதல் பூ வாங்குகையில்
எனைப் பார்த்தும்
யாராவது நகைத்திருப்பார்கள்!!

– ப்ரியன்.

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/