மனம் உறை பறவை – 04

சண்டையிட்டு சமாதானமின்றி
தூங்கிப்போன நாட்களின்
பின்னிரவு விழிப்புகள்
நிகழ்கின்றன
கட்டியணைத்தப்படி.

– ப்ரியன்

 

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/