* வீடு *

மொத்தம் எட்டு அறைகள்
பழைய சாமான்கள் போட்டுவைக்கும் அறையும்
நெல்மூட்டை அடுக்கிவைக்கும் அறையும்
அறை கணக்கில் அடக்கமில்லை!
அக்கா
வீட்டுக்கு வெளியே இருக்கும்போது
துணைக்கு அம்மாவும்
நீட்டிப் படுத்துறங்க
அகலமானதொரு திண்ணை!
வருடத்திற்கு ஒருமுறை
நான்கு ஏக்கரில் விளையும்
மிளகாய் காயவைக்க
வசதியான திடல்!
அக்காவிற்கும் அம்மாவிற்கும்
மல்லிகைப் பூ;
அவசர சமையலுக்கு முருங்கை தர
அளவாய் ஒரு தோட்டம்!
வெளியே போக மட்டும் காடு;
மற்றப்படி குளியல் அறை என்று ஒன்று தனியாக இருந்தது;
எங்கள் கிராமத்துவீட்டில்!
அவ்வீட்டை விற்றப் பணத்தில்
வாங்க முடிந்தது இங்கு
எட்டுக்கு எட்டில் இரண்டு அறையும்
பத்துக்கு எட்டில் ஒரு வரவேற்பு அறையும்
இணைந்த குளியலறையும்!

– ப்ரியன்.

https://www.theloadguru.com/