நகரத்து ஆசாமி

பக்கத்துவீட்டு பாட்டியின்
சாவிற்கு மெதுவாக
அழச்சொல்லி கத்திவிட்டு
தற்காலிகமாக மரணமடைய
தாராளமாய்
கட்டில்பாடையில்
சரிகிறான்
நகரத்து ஆசாமி!

– ப்ரியன்.

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/