இன்னும் இருக்கிறது ஆகாயம் – 1

தந்த
ஒற்றை முத்த சுவைக்கே
அசந்துப் போனால் எப்படி?
தந்து – பெற
இன்னும் மிச்சமிருக்குது
ஆகாயம்!

– ப்ரியன்.

* ஆகாயம் – மிகுதி எனக் கொள்க

** தமிழ்ச் சங்கம் வலைப்பூ போட்டிக்கு எழுதியது. வாய்ப்பளித்த தமிழ்ச் சங்க நண்பர்களுக்கு நன்றி!

Reader Comments

 1. G.Ragavan

  மிச்சமிருக்கிறதா எச்சமிருக்கிறதா 😉

  முத்தம் மழையாகப் பொழியத்தான்
  இன்னும் இருக்குது ஆகாயமோ!

 2. ராசுக்குட்டி

  அப்படியா…ஏதேது மிக்க ஆவலாய் காத்திருப்பதுபோல் தெரிகிறதே 😉

 3. Anonymous

  கண்ணம்மா
  ஒற்றை மேகம்
  பொழிந்த பொட்டு
  தண்ணீர் போலிருந்த
  முத்த துளிக்கே
  அசந்தால் எப்படி
  கட்டில் முழுதும்
  கொட்டி போக
  இன்னும் உண்டு
  ஆகாயம்

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/