ஆயிரம் ஜென்மங்களின் சாபங்கள் – 2

நீ தீண்ட
வண்ணத்துப்பூச்சியாய்
சிறகடிக்கத் தொடங்குகின்றன
கவிதைகள்…

– ப்ரியன்.

Reader Comments

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/