ஆயிரம் ஜென்மங்களின் சாபங்கள் – 14

வறண்ட நதியின்
மணல் இடுக்கு
நீர்த்திவலைகளாய்
எஞ்சி நிற்கின்றன
நின்
நினைவலைகள்.

– ப்ரியன்.

Reader Comments

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/