ஆயிரம் ஜென்மங்களின் சாபங்கள் – 15

பதிலேதும் பேசாமல் போன
நாள் தொடக்கமாய்
நீ செல்லுமிடமெல்லாம்
கரைந்தபடியே
அலைகிறது
என் மனக்காகம்.

– ப்ரியன்.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.