கை கட்டி நகர்கிறது காதல்

அவள் விழியில்
தொலைத்த என் உயிரை
தொலைத்த இடம் விடுத்து;
எல்லா இடமும் தேடி
கிட்டவில்லை எனக் கைவிரித்து
கைகட்டி அதுபாட்டிற்கு நகர்கிறது
காதல்!

– ப்ரியன்.

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/