எரிச்சலூட்டும் காதல்

உதயன் கையசைத்து
புறப்படும் அழகு மாலையில்
அவள் கைப் பற்றி
கடல் நுரையில்
கால் நனைத்து
கடல் சுகிக்க அமர்ந்து
தூரம் நகரும் படகொன்றினை
சிவந்த வானின் அழகோடு
காட்டும் சாக்கில் மேல்சாய்ந்து
கன்னம் உரசி ‘இச்’ வைக்க எத்தனிக்க
மூக்கு வியர்த்து
இடையில் வந்தமர்ந்து
இது எல்லாம் அப்புறம்ம்ம்ம்ம்ம்ம் தான்
என நீட்டிச் சொல்லி
எரிச்சலூட்டும் காதல்!

– ப்ரியன்.

Reader Comments

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/