கலைடாஸ்கோப்

கலைடாஸ்கோப் பற்றிய
என் சின்னவயது சந்தேகத்திற்கு;
கண்ணாடி வளையல்
அணிந்த
அவளின் கைகளை
அப்படியும் இப்படியும்
திருப்பிக் காட்டி
இப்போது புரிய வைக்கப்
பார்க்கிறது காதல்!

– ப்ரியன்.

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/