நிறம் மாறும் பூக்கள்

நிறம் மாறும் பூக்கள்

என் கண்களையும் மீறி

“வாசல் கடத்தல்”

நிகழ்தல் சாத்தியம் உனக்கு

சில நாட்கள்!

அவ்வநேக நாட்கள்

நீ உடுத்திய நிறம்

பந்தயத்தில் தோற்றிருக்கிறாள்;

தங்கை!

பாவம் அவளுக்கு எப்படித்

தெரியும்?

நீ கடந்த கணம்

ஜன்னலோரப் பூக்கள்

எனக்கான

ஒருத்துளி களவாடி

கொஞ்சமாய் நிறம் மாறியிருப்பது!

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/