ஆயிரம் ஜென்மங்களின் சாபங்கள் – 13

குளக்கரை சந்திப்பொன்றில்
சொல்லாமல் போனாய்
செல்லரித்த மரமாய்
இன்னும் கிடக்கிறேன்
நான்.

– ப்ரியன்.

Reader Comments

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/