ஆயிரம் ஜென்மங்களின் சாபங்கள் – 20

எட்ட எட்ட போனாலும்
தொட்டுவிடும் துடிப்போடு
கிட்ட கிட்ட
வருகிறேன்

கரையாய் நீ
அலையாய் நான்

– ப்ரியன்.

 

Reader Comments

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/