ஆயிரம் ஜென்மங்களின் சாபங்கள் – 30

உனை பார்த்த
அந்த நாளில்;
மனதில்
21 சென்டி மீட்டர்
மழை பெய்து ஓய்ந்தது!

– ப்ரியன்

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/