மனம் உறை பறவை – 12

மொழியால் எழுதப்படுவதைவிட
உன்
மெளனத்தால் எழுதப்படுவை
அற்புதமாக இருக்கின்றன
எப்போதும் போலவே

– ப்ரியன்

2 thoughts on “மனம் உறை பறவை – 12

 1. HAI SIR, I AM MANI UR KAVITHAI IS ALWAYS NICE,
  சிறகில்லை
  விதவிதமான வர்ணமில்லை
  என்றாலும்
  நீ
  தேன் சுமக்கும்
  பட்டாம்பூச்சி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.