என்ட மக்கள் புலம்பெயர்ந்த வீதி!

எம்மக்கள் புலம்பெயர்ந்த
வெற்று வீதிகளில்
முகம் திருப்பியப்படியே
பயணிக்கிறது சூரியன்!

– ப்ரியன்.

Reader Comments

  1. கார்த்திக் பிரபு

    நன்றாக இருக்கிறது ப்ரியன்

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/