பிம்பம்

முன்னொரு நாளில்
என்னறை கண்ணாடியில்
நீ விட்டுச் சென்ற
பிம்பப் பதிவை
காதலின் சின்னம் எனப்
பிடித்துவைத்து
எனை நிதமும்
சித்ரவதை செய்கிறது
என் காதல்!

– ப்ரியன்.

Reader Comments

 1. துடிப்புகள்

  மீண்டும், மீண்டும் நான்
  ப்ரியனின் பதிவிற்குள்
  ப்ரவேசிக்கக் காரணம்,
  கவிதைகள் மேல்
  நான் கொண்ட
  காதல்!

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/