ஆயிரம் ஜென்மங்களின் சாபங்கள் – 28

என் எழுத்துக்கள்
உன் இதழோர
ஒற்றை மச்சப்புள்ளியில் துவங்கி
அதே மச்சப்புள்ளியில்
முடிந்து போகிறது.

– ப்ரியன்

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/