நன்கு சாற்றி தாளிடப்பட்ட கதவின் பின்னால்

நன்கு சாற்றி தாளிடப்பட்ட
கதவின் பின்னால்,
தூக்கமும்
கவிதையும் இல்லா
பின்னிரவு கழிகிறது
அறுந்து விழும் வேகத்தோடு சுழலும்
மின்விசிறியின் சப்தத்தினோடு!

– ப்ரியன்

Reader Comments

 1. மஞ்சூர் ராசா

  நன்கு சாத்தி தாளிடப்பட்ட
  கதவின் பின்னால்
  தூக்கமும் கவிதையும்
  இல்லா பின்னிரவு
  அறுந்து விழும் வேகத்துடன்
  சுழலும் மின்விசிறியின்
  ஓசையோடு கழிகிறது

  – ¸Å¢¨¾Â¢ø ¬Æõ ¦¾Ã¢¸¢ÈÐ. Å¡úòÐì¸û ¿ñÀ¡.

 2. சிவாஜி

  காரணம் தெரியா வலி ஒன்று என்னைப் பற்றுகிறது இதை வாசிக்கும் போது!

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/