சிறு ஆசை

வான் அளக்க
மேலெழும்பிய பறலொன்று 1
நெடுந்தூர அயணத்திடையில் 2
ரக்கை குவித்து
வந்தமர்கிறது கரையில்;
நதியை பருகித்
தீர்த்திடும் சிறு ஆசையோடு!

– ப்ரியன்.

1. பறல் – பறவை
2. அயணம் – பயணம்

Reader Comments

  1. Anonymous

    அருஞ்சொற்கள் பயன்படுத்தியுள்ளீர்கள்… நன்றாக இருக்கிறது…. மரபுக்கவிதையின் சாயல் 😉

  2. Anonymous

    எங்கே ப்ரியன் படத்தைக் காணோம்… கவிதை மட்டும் இருக்கிறது?

    சின்னஞ்சிறு ஆசைதான் பறலுக்கு 🙂

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/