மனம் உறை பறவை – 02

எந்தன் மரத்தில்
காய்த்திருக்கின்றன
ஆயிரம் ஆயிரம் கனிகள்

வளைந்து வசதியாய்
வளர்ந்திருக்கின்றன
எந்தன் கிளைகள்

கூடுகட்ட
நீ வரும் வழியைதான்
காணவே இல்லை.

– ப்ரியன்.

பிரியங்களின் பூந்தொட்டி

பிரியங்களை பூக்கும்
பூந்தொட்டி ஒன்று
என் அறையில் இருந்தது

மதுகுடுவையை ஏந்தியபடி
உள்ளே நுழைந்த
சாத்தான்
ஒரேயொரு பூ கேட்டான்

பூந்தொட்டியை
எடுத்தக்கொள்ள பணித்தேன்

சாத்தான்
வெளியேறவே இல்லை
இப்போதும் உறைகிறான்

சாத்தான் தனத்தினை மறந்து
என்னுள் அரூபமாய்.

– ப்ரியன்.