கடைசியாய் ஒரு பதிவு…

இதுவே கடைசிப் பதிவு.

வழக்கமாய் மற்றவர்கள் செய்வதுப் போல் இதற்கு தமிழ்மணத்தின் மீதோ உங்கள் யார் ஒருவர் மீதோ குற்றம் சொல்லவில்லை , சொல்லப் போவதும் இல்லை, சொல்லவும் வாய்பில்லை.

ஏனெனில் என் இம்முடிவிற்கும் , உங்களுக்கும் எவ்வகையிலும் சம்பந்தம் இல்லை.

ஆமாம் , எனக்கு திருமணம் ஆவதற்கும் , பேச்சுலராய் இப்பதிவே கடைசி என்பதற்கும் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் பாவம்.

அனைவரையும் மீண்டும் ஒருமுறை அன்புடன் அழைக்கிறேன்.

*

அழைப்பிதழ்

வடிவமைப்பு உதவி : http://www.4creativeweb.com/

Reader Comments

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.theloadguru.com/